AVISO: Por motivos ajenos a la organización, la fecha de celebración del  PonteAndar al sábado 23 de septiembre de 2017. Todos los inscritos recibirán un correo electrónico explicativo.

Para participar na andaina hai que ser maior de idade, os menores de 18 deberán vir acompañados dun adulto, que os acompañara durante todo o percorrido.

Aconsellase ter unha boa condición física, xa que tratase dunha proba de fondo que transcorrerá en gran parte do seu percorrido por camiños de monte e pistas non asfaltadas.

Peche de inscricións o mércores día 26 de abril ás 22:00 h (se retrasa el plazo de inscripción)

COTA de PARTICIPACIÓN

  • NON Federados ………………………… 15,00 €
  • FEDERADOS en Montaña .…….….. 10,00 €

A inscrición deberá realizarse cubrindo o formulario dispoñible neste enlace e ingresando o transferindo a cota correspondente na conta de ABANCA – ES08-2080-5403-4030-4011-8709, indicando no concepto o código “50km + nome e apelidos do participante” ou nome do club (no caso de pago de varios participantes).

Finalmente, enviar un correo-e a aromon@aromon.es solicitando a inscrición no “IV PONTEANDAR” e achegando ficha de inscrición, debidamente cumprimentada, e o xustificante de ter feito o ingreso da cota correspondente. Os federados tamén terán que enviar copia da súa federativa en vigor.

Toda inscrición considerarase efectiva unha vez se teña comprobado o pago do participante.

O participante recibirá contestación por parte da organización, no correo-e indicado na ficha, confirmando a súa correcta inscrición, ou situación de espera indicando a razón da mesma.


COMPARTIR: