Continuando a presenza do club Aromon no desenvolvemento de actividades nos centros educativos, o pasado venres 4 de maio tivo lugar no Colexio San Narciso (Marín) unha actividade de orientación. Esta carreira viña precedida de varias charlas que se levaran a cabo no citado Colexio nas anteriores semanas, co que o día da proba, @s alumn@s xa contaban cuns coñecementos básicos sobre cómo desenvolver a actividade.

Participaron nesta proba máis de 150 alumn@s de 4º, 5º e 6º de primaria, agrupados por equipos, e con múltiples variantes de percorridos. Despois dalgúns extraordinarios tempos, cabe destacar a enorme participación, os escasos erros en tarxeta por parte dos participantes, e a sensación de disfrute obtido pol@s alumn@s e os mestres unha vez rematada a proba


COMPARTIR: