Acordo de colaboración entre Clubs, Deportivo Fontiñas e AROMON Pontevedra Montañeiros A Roelo

O Club Deportivo Fontiñas e o Club AROMON Pontevedra, ACORDAN colaborar, abrindo as actividades de ámbolos clubs aos respectivos socios de ambas entidades, nas disciplinas de montaña, sendeiros, infantil-xuvenil, orientaciòn etc… .

Esto significa que o SOCIO dun club pode participar nas actividades de ambas entidades, nas mesmas condicións de inscrición, indistintamente de quen sexa o organizador.


COMPARTIR: