Dorsal

Nº chip

Nombre

Salida

INI CURTA

(11)

2,1 km 0 m 19 C


31


Teresa Castells Cividane

10:31:00

28

2099579

Adrián Baamonde Abelleir

10:35:00

27


Penelope Roldan Gonzalez

10:39:00

35

9101359

Alex Marín Carballo

10:43:00

34


Sabela Pazó Pérez

10:47:00

29


José Miguel Serantes Mac

10:51:00

32

2011925

Juan Pernas Facal

10:55:00

36


Emma Gallego Costa

10:59:00

30


María Pérez Fernández De

11:03:00

33


Beatriz Rios

11:07:00

26


Salma Domínguez Romero

11:11:00

INI LONGA

(32)

2,3 km 0 m 20 C


67


Lucas Gallego Costa

10:30:00

47


David Alonso

10:32:00

39


José Luis Fazanes Novas

10:34:00

40


María José Bermúdez Herb

10:36:00

49


Ana Lucía Rial Tato

10:38:00

60

2082784

Óscar Victorero Domíngue

10:40:00

61


Antón Pazó Pérez

10:42:00

62

8508020

Sira Rodríguez Díaz-Mate

10:44:00

42


Nere Loira Camiña

10:46:00

52


Uxío Leira Luaces

10:48:00

66


Encina Delgado González

10:50:00

44


Alberto García Mosteiro

10:52:00

68


María Darriba López

10:54:00

54


Carmela Alonso

10:56:00

58


Ana Fernández Vázquez

10:58:00

53


Jose Javier Serrano Vida

11:00:00

65


Sergio Delgado González

11:02:00

41


Inés Romero Armada

11:04:00

64


Cristina Agrasar Muiños

11:06:00

43


Carla Peso

11:08:00

50


Diana Gil Ave

11:10:00

46


Consuelo Vázquez Vilas

11:12:00

48


Manoel Gallego

11:14:00

55


Jaime Sanmartin Sanmarti

11:16:00

45


Patricia Blanco Casas

11:18:00

38


Yeimy Alexandra Ortiz Lo

11:20:00

37


Francisco Casal Fernánde

11:22:00

57


Aurora Santiago Boubeta

11:24:00

59

8026593

Yolanda Díaz Rodríguez

11:26:00

51


Mario Gallego Carballo

11:28:00

56

9001989

Saray Iglesias López

11:30:00

63


Pablo Xesteira González

11:32:00

AVANZADO

(26)

3,2 km 0 m 28 C


22

2082751

Jorge Victorero Rey

10:31:00

23

8668992

Pablo Barreiro Fernandez

10:33:00

1

1603376

Alberto Braña

10:35:00

3

2023674

Manuel García Molera

10:37:00

9

8680103

Antonio Piñeiro Pouso

10:39:00

6

8041205

Angel Alvarez Serto

10:41:00

12

2009974

Carlota Veiga García

10:43:00

13

8001730

Joaquín Oujo Ageitos

10:45:00

4

8508930

Pepe Mansilla Barreiro

10:47:00

8

8508890

Pelayo García Acevedo

10:49:00

7

2023624

Francisco Manuel Liste R

10:51:00

69


Miguel Ramos Pernas

10:53:00

16

8466684

Nuria Oujo Míguez

10:55:00

18


Lucas García Vázquez

10:57:00

24

7907090

Desiree Vidal Juncal

10:59:00

19


Carlos Romero Armada

11:01:00

11

7203828

Juan Carlos Morais Matos

11:03:00

17

8501476

Julio Lagos Carrera

11:05:00

14

8085181

Tania López Eyo

11:07:00

25

8071669

Concepcion González Bell

11:09:00

5


Iria Pico Martínez

11:11:00

15

8658636

Susana Miguez Sampedro

11:13:00

21

2082760

Alejandro Victorero Domí

11:15:00

2

7501019

Andrés Sanmartín Otero

11:17:00

20

8200743

Rosa María Pernas Martín

11:19:00

10

8655436

Pablo Baamonde Arufe

11:21:00


COMPARTIR: