Transparencia

Nesta seción publicaremos un resumo das principais contas e documentos do club.

Estatutos

Últimos estatutos do club.

Contas 2022-23

Control de gastos 2023 e orzamento 2024

Contas 2021-22

Control de gastos 2022 e orzamento 2023

Contas 2020-21

Control de gastos 2021 e orzamento 2022

Contas 2019-20

Control de gastos 2020 e orzamento 2021

Contas 2018-19

Control de gastos 2019 e orzamento 2020

Obxectivo

Obxectivo Licenza 2024

Obxectivo

Obxectivo Licenza 2023