Cotas dos socios 2020

Portada » O club » Transparencia » Cotas dos socios 2020

Cotas de socio e orzamento para a cobertura de gastos e bolsas de axudas 2020

A continuación expoñemos o documento aprobado en asemblea ordinaria de socios para o 2020 que recolle a contía da cota de socio do club e os correspondentes descontos, orzamento para gastos por organización de actividades cubertas polo club e requisitos para optar á bolsa de formación e a licenza federativa por obxectivos.