Cotas dos socios 2021

Cota anual socios, gastos, organización e obxectivos de licenza. 2021