Liga Orientación 2023

VII proba da Liga Aromon – Listado de saídas por categoría

Dorsal Nº chip Nombre Salida INI CURTA (11) 2,1 km 0 m 19 C 31 Teresa Castells Cividane 10:31:00 28 2099579 Adrián Baamonde Abelleir 10:35:00 27 Penelope Roldan...