Socio Aromon Familiar

Esta cota está pensada para familias: parellas ou pais e fillos que convivan no mesmo enderezo, e onde os menores de idade non pagan cota (0€), ata un máximo de 5 persoas, onde todos terán o mesmo número e con diferentes combinacións que explicamos:
  • FAMILIAR 1. 1 adulto +menores = cota 52€
  • FAMILIAR 2. 2 adultos +menores = cota 78€
  • FAMILIAR 3. 3 adultos +menores = cota 93€
  • FAMILIAR 4. 4 adultos +menores = cota 108€
Rexistro como soci@s familiares.
A tramitación como soci@s confírmase unha vez completado o rexistro e pago pinchando no enlace, rexistrándose e seleccionando a opción “FAMILIAR número que corresponda”.
AROMON Pontevedra

COMPARTIR: