Socio Aromon Individual Senior

Rexistro como socia/o individual maior de 18 anos.
Cota anual – xaneiro a decembro 2022.

A alta como socia/o confirmarase unha vez completado o rexistro e pago pinchado no enlace, e remitido copia do DNI por ambas caras ao correo-e: aromon@aromon.es

48,00

AROMON Pontevedra

COMPARTIR: